Kunst kopen: elitair? (En hoe dat te veranderen)

Date: 9 October 2017

Venue: Hof Van Liere - Prinsstraat 13 - 1000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Organization / co-organization: Competence Center Management, Culture & Policy

Short description: ColloquiumColloquium "Kunst kopen: elitair? (En hoe dat te veranderen)"

'Natuurlijk is kunst kopen elitair: als dat niet zo was, zou iedereen toch kunst kopen, niet?' Zo’n uitspraak is wat kort door de bocht, maar illustreert een vaak voorkomende gedachtegang. 

Het Competence Center Management, Culture & Policy en Kunst in Huis organiseren samen het colloquium 'Kunst kopen: elitair?' op 9 oktober aan de Universiteit Antwerpen.

Experten bekijken het elitair karakter, pogen te zien waarom kunst kopen van belang is, gaan na waar kunst gekocht kan worden en bekijken hoe de prijsdrempels kunnen worden beslecht. En hoe kan de kunstkoopregeling hiertoe bijdragen?

 Entrance fee: € 25

Registration: Via website

Contact email: barbara.delft@uantwerpen.be

Contact phone: +32 3 265 51 43

Link: https://www.uantwerpen.be/en/rg/culture-management/news-and-events/conferences/kunst-kopen/