Families in transition: the family context of gender transition

Datum: 19 september 2017

Locatie: Stadscampus, Hof van Liere, F. de Tassiszaal - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 15.30 uur

Promovendus: Myrte Dierckx

Promotor: Prof. dr. Dimitri Mortelmans

Co-promotor: Prof. dr . Joz Motmans

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Myrte Dierckx - Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement SociologieAbstract

De gezinscontext waarin een gender transitie plaats vindt, is lange tijd onderbelicht gebleven in zowel transgender onderzoek als in familiesociologie. In een maatschappelijke context waarin atypische gezinsvormen steeds frequenter voorkomen en trans personen steeds zichtbaarder worden, belicht het doctoraatsonderzoek de ervaringen van gezinnen waarin een gender transitie van een ouder en/of partner plaatsvindt.

De centrale onderzoeksvraag ‘hoe wordt de gezinscontext beïnvloed door de gender transitie van een ouder of partner’ wordt op verschillende wijze benaderd.

In een eerste deel wordt gekeken naar de specifieke ervaringen van kinderen met een trans ouder.

Een tweede deel van het onderzoek bevraagt partners en voormalige partners van trans personen en de invloed van een gender transitie op een intieme partnerrelatie. Vragen die de onderzoeker stelt zijn daarbij: Welke gevolgen kent een gendertransitie voor het gezin? In hoeverre worden deze trans gezinnen geconfronteerd met specifieke problematieken, verschillend van traditionele gezinsvormen en hun gezinstransities? Of kent een gender transitie gelijklopende uitdagingen met andere beschreven gezinstransities? Tenslotte, wat zijn de specifieke noden van transgezinnen naar hulpverlening en zorg toe?

In de traditie van Grounded Theory en het Symbolisch Interactionisme werden diepte-interviews afgenomen met zowel kinderen, partners, voormalige partners als trans personen. Deze methodologie maakte het mogelijk inzicht te krijgen in zowel individuele als collectieve processen binnen de gezinnen naar aanleiding van de gender transitie. Er werd daarbij extra rekening gehouden met de specifieke noden van jongere onderzoeksrespondenten onder de 18 jaar.Inschrijven: Per mail, voor 15 september naar myrte.dierckx@uantwerpen.be

Contact e-mail: myrte.dierckx@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/en/rg/clls/