Aanduiding van de toepasselijke wetgeving inzake sociale zekerheid en arbeidsrecht bij internationale tewerkstelling van werknemers: Europa corrigeert?

Datum: 18 oktober 2017

Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken - Universiteitsplein 1, Building R - 2610 Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 19.30 - 22 uur

Organisatie / co-organisatie: VVA i.s.m. CBR

Korte beschrijving: StudieavondInhoud

Het referendum over de Brexit ligt nog vers in het geheugen. De uitslag wordt gezegd sterk te zijn beïnvloed door de grote aanwezigheid van goedkope, dikwijls Oost-Europese arbeidskrachten op de nationale arbeidsmarkt. Ook bij ons is dat nog steeds een gevoelig thema, waar de media geregeld over berichten. Europa wordt er door velen, al dan niet terecht, van beschuldigd zgn. sociale dumpingpraktijken te faciliteren of hun bestraffing te bemoeilijken.

Op deze studieavond laten wij prof. dr. Herwig VERSCHUEREN (hoogleraar UAntwerpen en VUB) en mr. Tony VAN DE CALSEYDE (advocaat balie Antwerpen)hierover aan het woord. Zij bespreken elk vanuit hun eigen invalshoek de voorstellen die de Europese Commissie recent ter tafel legde om enerzijds de Detacheringsrichtlijn 96/71 te hervormen inzake de toepassing van de zgn. harde kern van arbeidsvoorwaarden op gedetacheerde werknemers en anderzijds om correcties aan te brengen in de Verordeningen 883/2004 en 987/2009 op vlak van de aanduiding van en de controle op het toepasselijk socialezekerheidsrecht.

U zult van hen de allerlaatste stand van zaken krijgen over deze voorstellen, alsook een kritische evaluatie ervan, mede aan de hand van de meest recente Belgische en Europese rechtspraak. Daarbij worden onder meer kwesties behandeld als de definitie van de zgn. harde kern, de bindende kracht van A1-documenten, het onderscheid tussen tijdelijke detachering en gewoonlijke tewerkstelling, enz. … .Inkomprijs: 20 euro

Inschrijven: Via website

Contact e-mail: vva@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/sociale-concurrentie-en-recht/samenwerkingsverbanden/vva/studieavond-tewerkstelling/