De rol van zeoliet ß nanopartikeloplossingen in de synthese van zeolietgefunctionaliseerde materialen met bimodale porositeit

Datum: 20 november 2013

Locatie: Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken - Promotiezaal Q0.02 - Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk

Tijdstip: 15 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen - Departement Chemie

Promovendus: Cynthia Van Oers

Promotor: Prof. dr. Pegie Cool, prof. dr. Vera Meynen

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Cynthia Van Oers - Faculteit Wetenschappen - Departement Chemie

Abstract: In het kader van dit doctoraat is bewezen dat de synthesetemperatuur van de zeoliet-nanopartikels de eigenschappen van de nanopartikel-oplossing bepalen. Daarenboven is er aangetoond dat de synthesecondities van de nanopartikels een duidelijke invloed hebben op de uiteindelijke materiaaleigenschappen, d.w.z. porositeit, kristalliniteit, zuurtegraad, stabiliteit en katalytische activiteit. Ten slotte kan er op basis van de katalytische testresultaten geconcludeerd worden dat het belangrijk is om de katalysatoreigenschappen kunnen 'tunen' in functie van de beoogde katalytische reactie.