What is evidence in the study of evidentiality

Datum: 11 oktober 2017

Locatie: Stadscampus, A.205 - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 15 uur

Organisatie / co-organisatie: Grammar and Pragmatics

Korte beschrijving: Gap-lezing door Patrick Dendale (UAntwerpen), in debat met Bert Cornillie (KU Leuven)

De onderzoeksgroep Grammar and Pragmatics organiseert geregeld gap-lezingen open voor al wie geïnteresseerd is in taalkunde. Op 11 oktober 2017 gaat Patrick Dendale in debat met Bert Cornillie over het onderwerp evidentialiteit.

Patrick Dendale doceert sinds 2002 Franse taalbeheersing en Franse taalkunde in de opleiding Taal- en Letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UAntwerpen. Hij is lid van de onderzoeksgroep gap (Grammar and Pragmatics) en doet onderzoek dat zich situeert binnen de semantiek en de pragmatiek van het Frans, over evidentiële en epistemisch-modale markering, talige commitment, de conditionnel, talige polyfonie of dialogisme en spatiale voorzetsels met hun metaforische extensies.

Bert Cornillie is hoofddocent Spaanse Taalkunde aan de KU Leuven. Zijn onderzoek spitst zich toe op het thema van de talige variatie in discourse, zowel vanuit diachroon als synchroon perspectief. Hij geldt als een internationaal expert m.b.t. de studie van evidentialiteit. Link: https://www.uantwerpen.be/en/rg/grammar-and-pragmatics/