Stille stemmen: enkele bedenkingen bij het Belgische experiment inzake euthanasie

Date: 15 November 2017

Venue: UAntwerpen, Stadscampus, Aula C.103 - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 7:00 PM - 8:30 PM

Organization / co-organization: UCSIA

Short description: Willem Lemmens (University of Antwerp) geeft een inleidende lezing op de internationale conferentie over 15 jaar euthanasiewetgeving in Belgiƫ

Opgelet lokaalwijziging!!! Om alle deelnemers een plaats te kunnen bieden, hebben we besloten om de lezing te laten doorgaan in Aula C.103 in plaats van in de promotiezaal van de Grauwzusters. Daarnaast laten we u ook graag weten dat Willem Lemmens in het Nederlands zal spreken, en niet in het Engels zoals eerder aangekondigd.

Openingslezing van de internationale conferentie over 15 jaar euthansiewetgeving in België door Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen).

De euthanasiewetgeving van 2002 maakte van België een van de weinige landen ter wereld waar actieve levensbeëindiging door een arts op verzoek van een patiënt wettelijk toegelaten is onder strikte voorwaarden. Deze wetgeving lijkt in de Belgische media en door het brede publiek ondertussen breed aanvaard. Andere westerse landen hebben merkwaardig genoeg vaak kritiek uitgeoefend op de euthanasiemogelijkheid en het medisch begeleid sterven dat eruit voortvloeide. Recent klonken in België vragen voor euthanasie voor psychiatrische patiënten en ouderen die weliswaar niet ziek zijn, maar levensmoe.

In deze inleidende lezing brengt prof. Lemmens de achtergrond en de inhoud van de wetgeving in herinnering. Hij staat stil bij de wetgeving vanuit een ethische en culturele evaluatie.

Willem Lemmens is hoogleraar ethiek en moderne wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Hij ving zijn loopbaan aan als assistent wijsbegeerte aan de toenmalige UFSIA en verdedigde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven een proefschrift over de relatie tussen passie en moraliteit in het wijsgerig denken van David Hume. De bio-ethische vraagstukken vormen een van zijn belangstellingspunten in de traditie die professor Fernand Vanneste sj aan het vroegere UFSIA en de Universiteit Antwerpen vestigde. Professor Willem Lemmens is lid van het Executive Committee van de Hume Society en van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.

Er werd voor deze lezing accreditering aangevraagd bij de Federale bemiddelingscommissie voor juristen en bij het RIZIV (thema Algemene geneeskunde). Meer informatie volgt van zodra we de accreditering werd toegekend.Entrance fee: gratis

Registration: Via de website

Contact email: info@ucsia.be

Contact phone: +32 3 265 49 60

Link: http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIAENG2&n=122465&ct=122465