INT Workshop Antwerpen

Date: 25 October 2017

Venue: UAntwerpen, Stadscampus, D.013 - Prinsstraat 13 - 2000 ANTWERPEN (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 2:00 PM - 5:00 PM

Organization / co-organization: DHu.F en INT

Short description: Het nieuw opgerichte Instituut voor de Nederlandse Taal stelt zich voor aan de DHu.F gemeenschap

Op 25 Oktober 2017 organiseert DHuF een trainingsworkshop in samenwerking met het nieuw opgerichte Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en de letterenfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Op deze studienamiddag stelt het INT zich voor. Er wordt naast een algemene inleiding over het instituut, nader ingegaan op wat het INT voor “digital humanists” te bieden heeft. Er wordt ingezoomd op corpusbouw, verrijking van teksten en het doorzoekbaar maken daarvan, met illustraties van hoe een onderzoeker dit ook voor zijn of haar eigen materiaal kan. Er wordt ook uiteengezet welke rol lexicale informatie bij het doorzoeken van met name historische teksten kan spelen.

Programma:

14:00-14:30 – Frieda SteursAn Unexpected Party. Introductie van het nieuwe INT

14:30-15:00 – Katrien DepuydtRiddles in the Dark. Over corpusbouw

15:00-15:30 – Jesse de DoesOut of Frying-Pan Into The Fire. Over corpusannotatie.

15:30-15:45  – Theepauze

15:45-16:15 –  Jan Niestdt: Inside Information. Over corpus search

16:15-16:45 – Jesse de Does & Katrien DepuydtThe Gathering of the Clouds. Lexical resources en Linked Open Data

16:45-17:00 – Guy De Pauw (Textgain): Ruusbroec at your fingertips

De voertaal van dit evenement is het Nederlands. Deelnemers die geen gebruik kunnen maken van eduroam krijgen een inlogcode voor het lokale netwerk. Van de deelnemers wordt geen technische voorkennis of praktische inbreng vereist. De deelname is gratis maar de plaatsen zijn beperkt en de deelnemers wordt gevraagd zich aan te melden via email (mike.kestemont@uantwerpen.be) en volgende informatie te verstrekken: voornaam; naam; instelling; Twitter handle (optioneel).

De namiddag wordt afgesloten met een informele receptie. Een gedetailleerd programma wordt later onder de deelnemers verspreid. De lokale organisatie is in handen van het departement taalkunde (Reinhild Vandekerckhove en Walter Daelemans) en het departement letterkunde (Dirk van Hulle en Mike Kestemont). Vanuit het INT wordt deze workshop mogelijk gemaakt door de inbreng van Frieda Steurs, Jesse de Does, Jan Niestadt en Katrien Depuydt.Contact email: mike.kestemont@uantwerpen.be

Link: http://uahost.uantwerpen.be/platformdh/index.php/event/int-workshop-antwerp/