Zin en onzin van de interreligieuze dialoog

Datum: 5 maart 2018

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus - Rodestraat, 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19.30 - 21 uur

Organisatie / co-organisatie: Centrum Pieter Gillis

Korte beschrijving: Centrum Pieter Gillis Tweespraken 2018

De eerste van drie tweespraken in het teken van de dialoog:  Zin en onzin van de interreligieuze dialoog.

Nogal wat mensen hebben het idee dat de leefbaarheid van de samenleving onder druk staat. Terreur en de vluchtelingenproblematiek versterken die indruk. Anderen wijzen erop dat vooral nationalisme, populisme en allerlei vormen van discriminatie en vooroordelen het samenleven bemoeilijken.

Om uit de impasse te komen, wordt vaak geopperd: ‘We moeten meer met elkaar praten. Laat ons in gesprek gaan met elkaar, luisteren en dialogeren over de verschillen heen.’

Deze tweespraken willen onderzoeken wat we van zo’n dialoog mogen verwachten, hoe dat kan functioneren, wat de misvattingen en de valkuilen kunnen zijn.

 

 Inkomprijs: gratis

Inschrijven: via de website

Contact e-mail: cpg@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatiestructuur/centra-en-instituten/centrum-pieter-gillis/nieuws-en-activiteiten/tweespraken/tweespraken-2018/