Estimation of future liver remnant function to prevent post-hepatectomy liver failure: a refined tool

Date: 8 December 2017

Venue: Antwerp University Hospital (UZA) - Auditorium Kinsbergen (route 12) - Wilrijkstraat 10 - 2650 EDEGEM

Time: 4:30 PM

PhD candidate: Thiery Chapelle

Principal investigator: Prof D. Ysebaert

Short description: PhD defence Thiery Chapelle - Faculty of Medicine and Health SciencesAbstract (in Dutch)

Inschatting van de toekomstige leverrest-functie ter preventie van post-hepatectomie leverfalen: een verfijnde werkmethode

Patiënten die tussen 2008 en 2016 een leverresectie ondergingen in de dienst hepatobiliaire heelkunde van het UZA, ondergingen een nieuwe preoperatieve meetmethode om het risico op post-hepatectomie leverfalen (PHLF) in te schatten. Tot dan werd PHLF vooral voorspeld door meting van het toekomstige leverrest-volume (FLRV). Met deze aanpak kwam PHLF en de PHLF-gerelateerde mortaliteit echter te frequent voor. Dit wordt verklaard doordat leverresectie vaak plaatsvindt in beschadigd leverparenchym met verminderde leverfunctie, zoals na chemotherapie en ten gevolge van cirrose. De nieuwe meetmethode evalueert de toekomstige leverrest-functie (eFLRF) met een formule die FLRV, gemeten op magnetische resonantie beeldvorming (MRI) combineert met evaluatie van de leverfunctie dmv. een leverscintigrafie met 99mTc-Mebrofenine (HBS).

In een eerste studie bij 88 patiënten vonden we dat eFLRF met een cut-off waarde van 2.3 %/min/m² veel beter PHLF en de PHLF-gerelateerde mortaliteit voorspelt dan FLRV. Deze cut-off waarde  werd in een tweede, prospectieve studie bij 100 patienten gebruikt als indicator voor preoperatieve vena porta embolisatie (PVE). PVE induceert hypertrofie van de toekomstige leverrest, waardoor een betere leverrest-functie kan verwacht worden. Met deze aanpak werd nagenoeg geen PHLF meer gezien. Bovendien werd een sneller herstel van de leverrest-functie aangetoond. In een derde studie werden 9 patienten beschreven die op basis van eFLRF beter een  parenchym-sparende resectie met reconstructie van levervenen zouden ondergaan dan een majeure leverresectie. In een vierde studie werd aangetoond bij 140 patiënten met colorectale levermetastasen en preoperatieve chemotherapie, dat eFLRF beter PHLF voorspelt dan andere leverscores gebaseerd op bloedplaatjes en leverparenchymtesten. In een vijfde studie werd in 99 patienten met cirrose vastgesteld dat HBS het verschil aantoont tussen normale en verhoogde portale druk in Child-Pugh graad A. Een verhoogde portale druk is een hoger risico voor PHLF in patienten die nog in aanmerking komen voor leverresectie.

In een zesde studie in 275 patiënten werd eFLRF berekend met zowel een vereenvoudigde, geschat FLRV als met de gemeten FLRV op MRI. Vereenvoudigde inschatting van FLRV is een aanzienlijke tijdswinst voor de radioloog.  We vonden dat PHLF enkel na grote leverresectie in beschadigd leverparenchym beter werd voorspeld dmv. de formule met gemeten FLRV. PHLF na kleine leverresectie in beschadigd parenchym of grote resectie in normaal parenchym wordt even goed voorspeld door de formule met geschat FLRV. Kleine resecties in normaal parenchym behoeven geen berekening van eFLRF. Deze selectievere aanpak had toegelaten om 58% minder tijdrovende volumeberekeningen te doen en  passen we nu toe in onze dienst.Entrance fee: free

Link: https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-medicine-health-sciences/