Model-based reconstruction algorithms for dynamic X-ray CT

Datum: 13 december 2017

Locatie: Campus Drie Eiken, R0.19 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen-Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Fysica

Promovendus: Vincent Van Nieuwenhove

Promotor: Jan Sijbers & Jan De Beenhouwer

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Vincent Van Nieuwenhove - Faculteit Wetenschappen - Departement FysicaAbstract

Computertomografie (CT) is een niet-invasieve beeldvormingsmethode waarmee een object van binnen gevisualiseerd kan worden uitgaande van een aantal X-stralenfoto’s die vanuit verschillende hoeken werden opgenomen.

Helaas kunnen allerhande dynamische processen het X-stralen beeldvormingsproces verstoren. Zo kan tijdens de opname de inkomende X-straling variëren of het gescande object kan vervormen tijdens de CT scan. Deze dynamische processen worden typisch niet in rekening gebracht waardoor de gereconstrueerde 3D beelden artefacten vertonen en verdere interpretatie van de beelden bemoeilijken.

In deze thesis worden een aantal verbeterde CT beeldreconstructiealgoritmes voorgesteld die tot doel hebben om nauwkeurige beelden te bekomen, zelfs wanneer er een ongewenst dynamische proces tijdens de scan plaatsvindt. In het eerste deel van deze thesis wordt een methode voorgesteld die de variatie van de inkomende straling modelleert en vervolgens corrigeert. In het tweede deel worden twee verschillende methodes voorgesteld om de dynamica van het object gedurende de scan in rekening te brengen.

De voorgestelde technieken kunnen zowel in klinische als industriële toepassingen ingezet worden. Zo kan een betere beeldkwaliteit worden bekomen indien een patiënt niet stil ligt of kan de compressie van een materiaal nauwkeuriger worden gevisualiseerd.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen