How policy conflict escalates: The case of the Oosterweel highway in Antwerp

Date: 24 January 2018

Venue: UAntwerp - Stadscampus, Kapel van de Grauwzusters - Gebouw S , Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 3:00 PM

Organization / co-organization: Faculty of Social Sciences

PhD candidate: Eva Wolf

Principal investigator: Prof. dr. Wouter Van Dooren

Short description: PhD defence Eva Wolf - Department of Political Sciences.Abstract

Through a case-study of the policy process over the contested Oosterweelconnection highway in Antwerp, this dissertation investigates how conflicts over public policies escalate and how governments should deal with conflict escalation. It concludes that when governmental actors try to negate conflict by setting in stone policies early in the decision-making process, rather than embrace conflict as a natural and possible productive part of policy-making and -implementation, conflict can actually increase and escalate. Therefore, governmental actors should focus less on quick project completion when they make and implement public policies, particularly policies of the megaproject kind. Instead, they should take advantage of conflicts as opportunities to talk with and listen to an engaged and creative public about how to make policies that best serve the many possible interpretations of what the public interest is.  

 

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de Povincie Antwerpen.

Dit proefschrift onderzoekt, via een case-study van het beleidsproces rondom de Oosterweelverbinding, hoe conflicten over publiek beleid escaleren en hoe overheden met conflicten om zouden moeten gaan. Het concludeert  dat wanneer vroeg in het beleidsproces plannen worden gecementeerd, in een poging conflict zoveel mogelijk uit de weg te gaan, conflict juist kan groeien en escaleren. De nadruk in het maken en implementeren van beleid zou dan ook minder moeten liggen op efficiëntie en het behalen van snelle resultaten, zeker wanneer het gaat over beleid ten aanzien van megaprojecten. Conflict is namelijk vaak niet alleen onvermijdelijk, maar biedt ook kansen om beter beleid te maken. Dit proefschrift pleit voor een herwaardering van conflict als een opportuniteit om in gesprek te gaan met een geëngageerd en creatief publiek over hoe invulling te geven de vele mogelijke interpretaties van het algemeen belang. Registration: per e-mail

Contact email: eva.wolf@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/en/rg/mb/