Interactions between phyllosphere bacteria and urban air pollution

Datum: 24 januari 2018

Locatie: Stadscampus, Promotiezaal "De Grauwzusters" - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 16.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Bio-ingenieurswetenschappen

Promovendus: Wenke Smets

Promotor: Sarah Lebeer & Siegfried Denys

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Wenke Smets - Faculteit Wetenschappen, Departement Bio-ingenieurswetenschappenAbstract

Bioremediatie is een proces waarbij schadelijke stoffen op een biologische manier worden omgezet naar minder schadelijke of onschadelijke producten. Tot op de dag van vandaag schaadt luchtvervuiling de gezondheid van mensen en dieren, planten en gebouwen. Mensen worden vooral in een stedelijke omgeving te vaak blootgesteld aan schadelijke luchtvervuiling. Dit doctoraatswerk heeft tot doel een alternatieve aanpak voor luchtzuivering uit te werken en rapporteert pionierswerk in het gebruik van lucht- en bladbacteriën voor bioremediatie van de vervuilde stedelijke lucht. We hebben eerst onderzocht welke omgevingsfactoren een invloed hebben op de stedelijke bacteriële gemeenschappen van de fyllosfeer (het bladoppervlak van planten). In het algemeen vonden we eerder zwakke maar significante correlaties tussen de samenstelling van de fyllosfeergemeenschappen en bepaalde indicators voor luchtvervuiling. De locatie leek echter een veel belangrijkere rol te spelen in de samenstelling van de fyllosfeer, aangezien de hoeveelheid stedelijk groen in de buurt van de bestudeerde plant zowel de diversiteit als de samenstelling van de fyllosfeergemeenschap leek te beïnvloeden. Desalniettemin suggereerden de resultaten dat de stedelijke fyllosfeer geschikt zou zijn voor bioremediatie van vervuilde lucht.

Naast deze ecologische studies werden ook verschillende bacteriën geïsoleerd uit de stedelijke atmosfeer en fyllosfeer om een diverse collectie van gekende en nieuwe, polluentresistente bacteriën (en archaea) aan te leggen. De biodegradatie van gasvormig tolueen door een deel van deze bacteriën werd gemeten in een zelf ontworpen opstelling. Ten slotte hebben we ook verschillende bacteriën op bladeren aangebracht, wat leidde tot uiteenlopende resultaten, die suggereren dat, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een nieuwe bacteriesoort kan integreren in een gevestigde fyllosfeergemeenschap. De resultaten van dit doctoraatswerk wijzen op nieuwe mogelijkheden voor verder onderzoek, zowel met betrekking tot toepassingen voor bioremediatie van vervuilde lucht als voor ecologisch fyllosfeeronderzoek.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen