Redeeming empathy

Datum: 26 april 2018

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus C.002 - Gebouw C, Prinsstraat 13 Antwerpen

Tijdstip: 17 - 18.30 uur

Korte beschrijving: Antwerp Philosophy Lecture by Margaret Watkins

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-letteren-en-wijsbegeerte/onderzoek-en-valorisatie/departementen/departement-wijsbegeerte/antwerp-philosophy-lectures/redeeming-empathy/