Redeeming empathy

Date: 26 April 2018

Venue: Universiteit Antwerpen, Stadscampus C.002 - Gebouw C, Prinsstraat 13 Antwerpen

Time: 5:00 PM - 6:30 PM

Short description: Antwerp Philosophy Lecture by Margaret Watkins

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-letteren-en-wijsbegeerte/onderzoek-en-valorisatie/departementen/departement-wijsbegeerte/antwerp-philosophy-lectures/redeeming-empathy/