In vitro and in vivo probiotic potential of Lactobacillus spp. for otitis media

Datum: 16 februari 2018

Locatie: Stadscampus Promotiezaal "De Grauwzusters" - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 17 uur

Promovendus: Marianne van den Broek

Promotor: Sarah Lebeer

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Marianne van den Broek - Faculteit Wetenschappen - Departement Bio-ingenieurswetenschappenAbstract

Het menselijk lichaam bevat een groot aantal micro-organismen, die in nauw contact samen leven met hun gastheer en collectief de microbiota worden genoemd. De microbiota van de bovenste luchtwegen, waar dit doctoraatsproefschrift op focust, beschermt de gastheer tegen pathogene kolonisatie door betere opname van aanwezige nutriënten dan de pathogenen, door competitie voor aanhechtingsplaatsen en door stimulatie van immuunreacties die de productie van antimicrobiële en anti-inflammatoire componenten bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat ook melkzuurbacteriën behoren tot de microbiota van de bovenste luchtwegen en deze zelfs gekoppeld zijn aan een ‘gezond’ ecosysteem. Deze waarnemingen vormden de basis van ons gevoerde onderzoek in de zoektocht naar probiotica voor de bovenste luchtwegen. Aangezien er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar probioticatoepassingen in de nasofarynx, is er dus ook weinig kennis over het potentieel van goed gedocumenteerde lactobacillen in deze niche.

Eén van de meest voorkomende aandoeningen van de bovenste luchtwegen bij kinderen is acute otitis media (AOM). Cijfers geven aan dat tot 50% van de kinderen jonger dan 1 jaar al minstens één episode van AOM heeft doorstaan. Alle types van OM worden veroorzaakt door een functionele stoornis van de buis van Eustachius. Dit kan veroorzaakt worden door fysieke obstructie door gezwollen adenoïden of door een ontsteking van de membranen in de nasofarynx. Bacteriële pathogenen zoals Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, en Moraxella catarrhalis brengen zo’n ontsteking vaak teweeg. Hoewel antibiotica beschouwd worden als de standaard therapie, brengen ze veel neveneffecten met zich mee zoals het ontstaan van antibioticaresistentie.

In dit doctoraatsproefschrift werden de volgende vragen behandeld omtrent het potentieel van probiotische lactobacillen:

  • Kunnen lactobacillen de drie voornaamste (A)OM pathogenen inhiberen?
  • Wat zijn hierbij belangrijke antimicrobiële componenten?
  • Kunnen lactobacillen ook zorgen voor indirecte mechanismen zoals pathogeenexclusie en inhibitie van ontstekingsmerkers door de (A)OM pathogenen?
  • Kan oraal ingenomen Lactobacillus rhamnosus GG zich voortbewegen naar verschillende niches van de bovenste luchtwegen en zo de plaatselijke microbiota beïnvloeden?


Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen