Sociale veiligheid in een netwerksamenleving

Datum: 12 maart 2018

Locatie: University of Antwerp, Stadscampus, K202 - Gebouw K - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 14 - 17 uur

Korte beschrijving: Prof. Boutellier is hoogleraar veiligheid en veerkracht aan de VU Amsterdam. Hij gaat in 2 gastcolleges voor de master in de veiligheidswetenschappen in op sociale veiligheid in een netwerksamenleving

In het eerste college (maandag 12 maart) geeft prof. Boutellier een verhandeling over de veranderingen in de samenleving en de consequenties daarvoor voor de sociale orde. Hij spreekt in dit verband van een improvisatiemaatschappij. Daarbij besteedt Boutellier ook aandacht aan zogenoemde ondermijnende criminaliteit, dat wil zeggen van georganiseerde misdaad die de samenleving corrumpeert.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/veiligheidswetenschappen/netwerk/gastcollege-sociale-veiligheid/