VVA studieavond: is er (nog) plaats voor religie in de onderneming?

Datum: 13 maart 2018

Locatie: Stadscampus - Rodestraat - R012 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19.30 - 22 uur

Organisatie / co-organisatie: Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) i.s.m. CBR

Korte beschrijving: Studieavond met sprekers Patrick Loobuyck (UAntwerpen) en Filip Dorssemont (UCL), voorzitter Johan Peeters

Over de plaats van religie in onze geseculariseerde samenleving kan de discussie hoog oplopen. Vaak heerst er verwarring over welke vormen van religieuze diversiteit toelaatbaar zijn, welke gefaciliteerd kunnen worden en welke beter verboden worden. Prof. dr. Patrick Loobuyck (UAntwerpen) verduidelijkt de context en probeert aan de hand van het concept redelijke accommodatie duidelijkheid te verschaffen over de vraag aan welke claims van religieuze minderheden we al dan niet kunnen tegemoet komen.

In twee arresten van 14 maart 2017 oordeelde het Hof van Justitie voor de eerste maal over de draagwijdte van het discriminatieverbod op basis van godsdienst of overtuiging. Beide arresten nodigen uit tot een confrontatie van de voorwaarden waaronder dergelijke vorm van discriminatie volgens het Hof kan worden gerechtvaardigd met de voorwaarden waaronder een beperking van de  vrijheid van godsdienst kan worden gelegitimeerd volgens het Hof voor de Rechten van de Mens. Verstaan Luxemburg en Straatsburg zich nog wel met elkaar, en hoe en bij wie  moet de Belgische rechter zijn oor te luister leggen in deze verstomde dialoog tussen  twee prima donna's? Prof. dr. Filip Dorssemont (UCL) geeft tekst en uitleg.Inkomprijs: 20 (lid) / 25 (niet lid)

Inschrijven: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/organisatie/centra-en-instituten/vva/inschrijven/

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 54 48

Link: http://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/organisatie/centra-en-instituten/vva/13-3-2018---studieav/