Modelling land-atmosphere interactions: Impact of near future land use and climate change over Western Europe

Datum: 22 maart 2018

Locatie: Stadscampus, Promotiezaal van de Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 10 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen

Promovendus: Julie Berckmans

Promotor: Reinhart Ceulemans, Rafiq Hamdi

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Julie Berckmans - Faculteit WetenschappenAbstract

Om de gevolgen van klimaatveranderingen voor de mens en het milieu te kunnen inschatten, gebruiken onderzoekers klimaatmodellen. Tot nu toe hielden deze modellen vooral rekening met de processen in de atmosfeer en minder met die van op het land. Het is echter van belang om deze processen ook goed weer te geven teneinde onzekerheden van simulaties van het regionale klimaat te verminderen. De centrale doelstelling van dit doctoraatsonderzoek was om het belang aan te tonen van het modelleren van de interacties tussen het landoppervlak en de atmosfeer voor West-Europa.

Een gekoppeld land-atmosfeer model maakte dit mogelijk omdat het een gedetailleerde weergave geeft van het landoppervlak, dat een soort lappendeken is van natuurlijke, stedelijke en waterrijke omgevingen. Het model toonde verbeteringen voor het regionale klimaat van West-Europa in vergelijking met klassieke modellen die details missen over het landoppervlak. Het gekoppelde model werd ook toegepast voor projecties van de klimaatveranderingen voor de volgende decennia. De geprojecteerde veranderingen voor deze nabije toekomst waren beperkt, maar de extremes zouden waarschijnlijk meer uitgesproken worden.

Dit onderzoek was innovatief dankzij de modelbenadering en de voorstelling van klimaatveranderingen voor de volgende decennia die veroorzaakt worden door verschillende factoren.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen