Reclame en armoede. Hoe ethisch moet reclame wel zijn?

Datum: 27 april 2018

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus, Gebouw Meerminne M.005 - De Meerminne, Sint-Jacobstraat 2 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 9 - 13 uur

Organisatie / co-organisatie: Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding USAB

Korte beschrijving: USAB netwerkevent over armoede, reclame en ethiekOver het event

Reclame spiegelt een bepaalde levensstijl voor die voor mensen in armoede niet evident is. Zo kan reclame leiden tot psychologische effecten (bv. het gevoel hebben er niet bij te horen als men een consumptieartikel niet kan kopen, de kinderen niet tekort willen doen) of schulden (bv. kopen op afbetaling). Hoe kunnen we hiermee omgaan? Welke rol spelen middenveld, reclamesector en bedrijven in dit verhaal? Twee middenveldorganisaties stellen zichzelf voor. Academici, een communicatiebureau en een servicebureau gaan in gesprek en tonen dat er ook positieve acties mogelijk zijn. Voor de eerste keer zal USAB tijdens dit netwerkevent de tweejaarlijkse scriptieprijs uitreiken. De laureaat stelt de scriptie graag aan jullie voor.

Expertise is één zaak, actie is een andere. Om dit laatste  te stimuleren organiseert de UAntwerpen netwerkevenementen rond armoedebestrijding. Hierbij willen we onder meer onze vorsers kennis laten maken met organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede rondom ons. Daartoe richten we evenementen in, waarop organisaties uit het middenveld en personen die zich inzetten voor deze problematiek, aan bod komen en in debat kunnen gaan met onze vorsers.

We brengen het brede middenveld en academici met elkaar in contact.Inkomprijs: gratis

Inschrijven: verplicht via de website

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/activiteiten-usab/netwerkevent-voorjaar2018/