Breuklijnen. Op zoek naar nieuwe artistieke representaties voor het geologisch landschap

Datum: 12 april 2018

Locatie: Kasteel Hof ter Saksen - Haasdonkbaan 101 - 9120 Beveren

Tijdstip: 15 uur

Promovendus: Karen Vermeren

Promotor: prof. dr. Ivan Nijs, dr. Sofie Verdoodt

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Karen Vermeren - Antwerp Research Institute for the ArtsAbstract

Dit doctoraatsonderzoek stelt de traditionele opvattingen van landschapsschilderkunst ter discussie. Het zoekt naar nieuwe representaties van het geologisch landschap in tweedimensionale in situ installaties. Het focust in het bijzonder op de beweging van breuklijnen en gletsjers. Door een grid van de tentoonstellingsruimte over het geologisch landschap te schuiven krijgt het verbrokkelende landschap een nieuw kader. Daar de confrontatie met de toeschouwer essentieel is, is de creatie en presentatie van nieuw artistiek werk een belangrijk aspect van dit onderzoeksproject. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen: prof. dr. Ivan Nijs (Onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie), em. prof. dr. Louis Beyens (Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer) en Sint Lucas Antwerpen: dr. Sofie Verdoodt.Contact e-mail: aria@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/aria/