Cutane leishmaniasis in Marokko: psychosociale belasting en vereenvoudigde diagnose

Datum: 3 mei 2018

Locatie: Auditorium R3 (UAntwerpen, Campus Drie Eiken, Gebouw R) - Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk (Antwerpen) (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 16 - 18 uur

Promovendus: Issam Bennis

Promotor: Jean-Claude Dujardin, Marleen Boelaert

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Issam Bennis - Departement Biomedische Wetenschappen

Cutane leishmaniasis (CL) is een verwaarloosde tropische ziekte (NTD) die vaak meer dan 4000 personen per jaar treft in Marokko. De sociale representaties van CL zijn nooit onderzocht, maar efficiënte controle vereist inzicht in de perceptie van mensen en betrokkenheid van de gemeenschap. Om deze kloof te dichten en een vroege diagnose van CL mogelijk te maken, willen we met ons onderzoek de psychosociale belasting of CL in deze regio's documenteren en een nieuwe diagnostische tool beoordelen.

We documenteerden de intersectorale responsmaatregelen voor de uitbraak van 2010-2012 in de provincie Errachidia. Het reservoir van L. major, een knaagdier, Meriones shawi, was het doelwit van met strychnine vergiftigd tarwe-aas. In 2015 hebben we kwalitatief onderzoek uitgevoerd in een groep middelbare scholieren die in L.major-gebieden wonen om hun perceptie van CL te bestuderen. Verder voerden we focusgroepdiscussies uit over CL-perceptie en de psychosociale belasting ervan bij de volwassen bevolking in de provincies Tinghir en Errachidia (respectievelijk L. tropica en L. major-gebieden). We relateerden onze bevindingen over psychosociale belasting aan die in de internationale literatuur door een verkennend literatuuroverzicht te maken. Ten slotte hebben we de nauwkeurigheid van een nieuwe snelle diagnostische test (RDT) of CL beoordeeld in de praktijkomstandigheden van eerstelijnsgezondheidscentra. We vergeleken de RDT-resultaten met een samengestelde referentiestandaard op basis van PCR en microscopie.

Tussen 2004 en 2013 werden 7099 gevallen van CL geregistreerd in de provincie Errachidia. Bijna 20% van de 448 middelbare scholieren gaf aan dat ze tot psychologische gevolgen hadden geleid. Volwassen deelnemers aan de focusgroepen beschouwden de impact van CL-laesies en littekens als belangrijk, omdat hun stigmatisering kan leiden tot weigering van het huwelijk. De scopingbeoordeling bevestigde dat gelokaliseerd CL een bron is van uitgesproken psychisch lijden, stigmatisering en vermindering van de kwaliteit van leven in verschillende endemische landen. De RDT een sensitiviteit van 68% [95% CI, 61-74]), een specificiteit van 94% [95% CI, 91-97]), een positief voorspellende waarde PPV = 95% [95 % CI, 92-98] en een negatief voorspellende waarde NPV = 64% [95% BI, 58-70]. Species identificatie op een subgroep van 87 PCR-positieven met PCR-RFLP en PCR-sequentie analyse toonde L. tropica (n = 40), L. major (n = 35) en L. infantum (n = 12). Onze bevindingen suggereren dat deze nieuwe RDT een nuttige aanvulling is op de traditionele diagnose in Marokko, vooral op afgelegen plaatsen.

Het toenemende aantal CL-littekens in Marokko zou meer aandacht voor de volksgezondheid moeten krijgen om preventieve maatregelen tegen vectoren en reservoirs voor dieren te ondersteunen. Het casemanagement moet worden beoordeeld op basis van de huidige gegevens.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-fbd/onderzoek/doctoraatsverdedigen/