Optimising and Assessing the Effectiveness of Spectrum Based Fault Localisation

Datum: 14 mei 2018

Locatie: Stadscampus, Promotiezaal van de Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Gulsher Laghari

Promotor: Serge Demeyer

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Gulsher Laghari - Faculteit Wetenschappen, Departement Wiskunde-InformaticaAbstract

Vandaag is software de drijvende kracht in onze snel evoluerende samenleving. De dynamiek van onze samenleving impliceert echter dat de software zich continu moet aanpassen of gedoemd is om uit te sterven. Dit aanpassingsproces introduceert onvermijdelijk fouten die soms ver strekkende gevolgen kunnen hebben.

Software tests fungeren als het eerste vangnet om fouten reeds in een vroeg stadium op te sporen. Zodra zo'n test een fout detecteert, moet ze gerepareerd worden. Om de fout te repareren moet eerst de oorzaak van de fout in de potentieel miljoenen regels beschikbare programmacode bepaalt worden. Spectrum based fault localisation is een speciale klasse van technieken ontworpen om programmeurs te helpen bij het vinden van de oorzaak van een fout. Deze technieken hebben enkele belangrijke voordelen, maar helaas is in de huidige stand van zaken de nauwkeurigheid beperkt: voor sommige fouten werkt het uitstekend, maar voor vele andere slaan ze de bal volledig mis.

Dit proefschrift heeft tot doel de effectiviteit van spectrum based fault localisation te verhogen. Hiervoor hebben we bestaande technieken gecombineerd met data-mining algoritmes (cfr., closed itemset mining en sequence mining) waarbij we vaststellen dat de nauwkeurigheid inderdaad verhoogd. Bovendien evalueren we die nauwkeurigheid vanuit een nieuw perspectief waarbij we een onderscheid maken tussen fouten blootgesteld via unit-tests (waar de zoekruimte beperkt is) en fouten blootgesteld door component-tests (waar de zoekruimte groter is). We stellen vast dat spectrum based fault localisation vooral goed werkt voor de eerste categorie.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen