Planning in de hyperdiverse stad. Focusgroepen als katalysator voor lokale kennis

Datum: 4 juni 2018

Locatie: UAntwerpen, Campus Mutsaard, Aula Dieperik - Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 17 uur

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Katrijn Apostel - Faculteit Ontwerpwetenschappen

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/ontwerpwetenschappen