Vroegste examendatum

Datum: 19 augustus 2019

Locatie: Universiteit Antwerpen - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Korte beschrijving: Tweede zittijd

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/