Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

Datum: 20 juni 2018

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus - Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - B-2000 Aantwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 17 uur

Promovendus: Wannes Buelens

Promotor: Prof. dr. Thierry Vansweevelt (Universiteit Antwerpen) en Prof. dr. Steven Lierman ( KU Leuven)

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Wannes Buelens - Faculteit Rechten

Abstract

De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg introduceerde een nieuw subjectief vergoedingsrecht voor slachtoffers van medische ongevallen in de Belgische rechtsorde: het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, kortweg MOZA. Op grond daarvan kan een slachtoffer van een medisch ongeval en zijn na(ast)bestaanden een vergoeding krijgen van het Fonds voor Medische ongevallen (onderdeel RIZIV) indien er geen (bewezen) aansprakelijke zorgverlener is en het slachtoffer abnormale en ernstige schade heeft geleden. In bepaalde gevallen zal het Fonds voor Medische ongevallen ook tussenkomen indien de zorgverlener aansprakelijk is.

Het opzet van dit onderzoek is om op rechtsvergelijkende wijze na te gaan hoe de materieelrechtelijke voorwaarden om een vergoeding te krijgen van het Fonds voor Medische Ongevallen worden ingevuld, en in welke mate een tussenkomst van het FMO op grond van deze voorwaarden een meerwaarde biedt ten opzichte van de gemeenrechtelijke vergoedingsvoorwaarden in het licht van de door de wetgever vooropgestelde doelstellingen. Daarbij ligt de nadruk op de analyse en evaluatie van het begrip MOZA in het algemeen en het begrip abnormale schade in het bijzonder.Contact e-mail: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03/265 50 60

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderzoek/doctoraatsonderzoek/