Ecosystem-functioning approaches for assessing and managing ecosystem services

Datum: 20 juni 2018

Locatie: Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken, R3 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen-Wilrijk (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Tijdstip: 15 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Biologie

Promovendus: Katrien Van der Biest

Promotor: Patrick Meire

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Katrien Van der Biest - Faculteit Wetenschappen, Departement BiologieAbstract

Het ecosysteemdienstenconcept heeft in de afgelopen decennia steeds meer aandacht gekregen omdat het de voordelen die de natuur aan de mens biedt meer expliciet maakt. Het concept wordt echter nog niet breedschalig toegepast in ecosysteembeheer en in ruimtelijke planning, wat onder andere te maken heeft met de uiteenlopende vereisten die aan evaluatiemethodes worden gesteld. Enerzijds hebben beheerders en beleidsmakers nood aan gebruiksvriendelijke en transparante instrumenten. Anderzijds moeten die ook voldoende accuraat zijn en de complexiteit van het ecosysteemfunctioneren dat aan de basis ligt van de productie van ecosysteemdiensten mee in rekening brengen. Een eerste deel van het onderzoek bestaat uit het testen van de nauwkeurigheid van één van de meest gebruikte technieken om ecosysteemdiensten in kaart te brengen, met name landgebruik als een enkelvoudige indicator. De precisie van deze methode bleek te laag te zijn, wat de nood aan methodes gebaseerd op ecosysteemfunctioneren verder bekrachtigt. Dit onderzoek heeft als doel praktische methodes te ontwikkelen waarmee ecosysteemkennis bij de ontwikkeling van ecosysteemdiensten instrumenten in rekening gebracht kan worden. De methodes spelen in op een aantal tekortkomingen in de huidige beheersaanpak op verschillende niveaus (ruimtelijke planning, lokale inrichting en effectbeoordeling). Ze hebben gemeenschappelijk dat ze ondersteuning bieden in de ontwikkeling van multifunctionele landschappen en ecosysteem-gebaseerde alternatieven, en ze bevorderen het betrekken van stakeholders hierbij. Eerst werd het gebruik van Bayesiaanse netwerken verkend om meerdere diensten tegelijk te kunnen beoordelen en optimalisatie-scenario’s te ontwikkelen. Vervolgens werden twee nieuwe proces-gebaseerde methodes ontwikkeld waarmee (1) biodiversiteit en ecosysteemdiensten op elkaar afgestemd kunnen worden in de vroege, meer strategische fasen van ruimtelijke planning, en (2) waarmee ecosysteemdiensten in effectbeoordelingen meegenomen kunnen worden. Verschillende van de methodes werden in de praktijk toegepast om beleidsprocessen in diverse projecten in Vlaanderen te ondersteunen.Link: http://www.uantwerpen.be/wetenschappen