Rationality and rhetoric.Higher education policy reform in Germany, 1992-2013

Date: 29 June 2018

Venue: Stadscampus - Hof Van Liere - Willem Elsschotzaal - Prinsstaat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 3:00 PM - 5:30 PM

Organization / co-organization: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

PhD candidate: Fergal Treanor

Principal investigator: prof. dr. Jef Verschueren

Short description: Doctoraatsverdediging Fergal Treanor - Departement TaalkundeAbstract

In English
When ideologies clash, conflict ensues and discursive change occurs. How do texts, often at odds with each other, work together to instantiate this discursive change? And how does discursive change make texts be the way they are? This dissertation analyses 165 original texts, compiled from a variety of sources, all of which participate – or seek to participate – in the formulation and implementation of policies relating to the degree structure reform (Studienstrukturreform) in Germany, 1992 – 2013. The texts are stylistically diverse, and represent a wide spectrum of differing opinions, but their common goal of policy formulation unites them in a Community of Practice (CoP) engaged in coordinative discourse. Analysis is corpus-driven and multifactoral, focuses on textual and transtextual structures, and directs particular attention to indexical values. Ten theses on transtextual phenomena are developed, the most important of which is the conceptualization of “rational” argument in discourse as a rhetorical performance, which orients recipients to preferred aspects of tacitly held knowledge schemata – or ideology – present in discourse.

In Dutch
Wanneer ideologieën botsen, volgt conflict en grijpen discursieve veranderingen plaats. Hoe werken teksten, die vaak onverenigbaar zijn, samen om dergelijke discursieve veranderingen tot stand te brengen? En hoe maakt discursieve verandering teksten tot wat ze zijn? Dit proefschrift analyseert 165 oorspronkelijke teksten, gecompileerd uit diverse bronnen, die allemaal deelnemen – of trachten deel te nemen – aan de formulering en implementering van beleid met betrekking tot de hervorming van de academische gradenstructuur (Studienstrukturreform) in Duitsland, van 1992 tot 2013. De teksten zijn stilistisch van uiteenlopende aard, en zij vertegenwoordigen een ruim spectrum van verschillende opinies, maar het gemeenschappelijk doel van beleidsvorming verenigt ze in een ‘Community of Practice’ (CoP) die volop betrokken is bij de ontwikkeling van gecoördineerd discours. De analyse is corpus-gestuurd en multifactorieel, concentreert zich op tekstuele en transtekstuele structuren, en vestigt de aandacht op indexicale waarden. Tien stellingen met betrekking tot transtekstuele fenomenen worden ontwikkeld. De belangrijkste is de conceptualisering van ‘rationele’ argumentatie in het discours als een retorische performance die de ontvangers stuurt naar gewenste aspecten van onuitgesproken kennisschema’s – of ideologie – aanwezig in het discours.Contact email: fergal_treanor@hotmail.com

Link: http://uantwerpen.academia.edu/FergalTreanor