Asia In Flanders Fields: A Transnational History of Indians and Chinese on the Western Front, 1914−1920

Date: 2 July 2018

Venue: Het Vleeshuis - Boomgaardstraat - 8900 Ieper

Time: 10:30 AM - 12:30 PM

Organization / co-organization: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

PhD candidate: Dominiek Dendooven

Principal investigator: Prof. Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen) & Prof.Mark Connelly (University of Kent)

Short description: Doctoraatsverdediging Dominiek DendoovenAzië in Flanders Fields. Een transnationale geschiedenis van Indiërs en Chinezen op het Westelijk Front, 1914-1920

Vooral in dienst van de Franse en Britse legers verbleven tijdens de Eerste Wereldoorlog mensen uit de vijf continenten in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Naast kolonisten van Europese afkomst, ging het daarbij om honderdduizenden autochtonen uit vele kolonies. De twee grootste ondergeschikte groepen die in dienst van de Britse legers in Europa ingezet werden, elk goed voor om en bij de 140.000 manschappen, kwamen beide uit Azië, resp. uit het Indiase subcontinent en uit China. In deze verhandeling wordt niet alleen nagegaan welke hun motieven waren om dienst te nemen en wat de aard van hun inzet aan het Westelijk Front was, maar vooral hoe deze ondergeschikte groepen het verblijf in een Europa in oorlog beleefd hebben en welke invloed dit verblijf uiteindelijk op henzelf én op de samenleving waarnaar zij terugkeerden, heeft gehad.

Centraal in het peilen naar hun oorlogservaringen staat de ontmoeting met de Europese ‘ander’, de plaatselijke bevolking die hen willens nillens te gast had. Er wordt gekeken hoe de Europese bevolking de confrontatie met de niet-Europese gasten aanging, en omgekeerd ook welke indruk de Europeanen, met hun maatschappij en hun cultuur maakten op de Aziatische manschappen. Binnen en buiten het leger werden Indiërs en Chinezen in Europa geconfronteerd met verschillende gradaties van xenofobie, racisme en discriminatie, maar kwam het ook tot meer vriendschappelijke ontmoetingen met Europeanen. Niet zelden leidde dit tot een versterkt zelf- en (proto-)nationaal bewustzijn dat zich kon manifesteren in initiatieven op meerdere gebieden van de menselijke activiteit: politiek, cultuur, onderwijs, … 

Door het vergelijkend perspectief worden zowel verschillen als gelijkenissen tussen beide Aziatische groepen aan het Westelijke front duidelijk, en kunnen parallellen getrokken worden in hun evolutie naar een versterkt (zelf)bewustzijn en toenemende identificatie met de (proto)natie doorheen hun oorlogservaring in EuropaContact email: dominiek.dendooven@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/dominiek-dendooven/