Onrust en onbehagen

Datum: 8 oktober 2018

Locatie: UAntwerpen - Stadscampus, gebouw R, lokaal R.001 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur

Organisatie / co-organisatie: Universiteit & Samenleving

Korte beschrijving: Openingslezing Studium Generale door Paul Verhaeghe van UGent, met bijzondere interesse in de invloed van maatschappelijke veranderingen op het individu en de interpersoonlijke verhoudingenStudium Generale - openingslezing

Traditioneel zijn de belangrijkste bronnen van onbehagen ziekte, hongersnood en oorlog. Op dat vlak stellen wij het beter dan ooit te voren. Toch zien we een verhoogd onveiligheidsgevoel en een nooit geziene stijging in angst en depressie. Wat zijn de oorzaken, en hoe kunnen we daar iets aan doen?Inkomprijs: gratis

Inschrijven: zie website

Contact e-mail: studgen@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 31 35

Link: https://www.uantwerpen.be/studiumgenerale