Mensen en vulkanen: de dreiging nabij

Datum: 5 november 2018

Locatie: UAntwerpen - Stadscampus, gebouw R, lokaal R.001 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur

Organisatie / co-organisatie: Universiteit & Samenleving

Korte beschrijving: Sam Poppe over de gevaren van vulkanische activiteit, vanuit zijn fascinatie hiervoor als vulkanoloogStudium Generale lezing

Mensen blijven dicht bij vulkanen wonen omdat de voordelen vaak opwegen tegen de vaak kleine kans op gevaren. Ook zijn die gevaren vaak onvoldoende gekend. Net zoals bij andere natuurlijke gevaren hangen de risico’s die mens en infrastructuur lopen, af van de vulkanische gevaren zelf én van hun kwetsbaarheid en blootstelling aan die gevaren. Het is essentieel dat wetenschappers, risico-managers en lokale omwonenden samenwerken om de risico’s te verkleinen wanneer men dicht bij actieve vulkanen woont. Via gerichte voorbeelden van recente uitbarstingen en recent onderzoek uit de fysische en sociale wetenschappen gaat deze lezing op zoek naar hoe we vulkanische processen beter kunnen begrijpen, hoe vulkaanbewaking kan bijdragen tot betrouwbare uitbarstingsvoorspellingen, en hoe gerichte communicatie vooraf omwonenden beter kan voorbereiden op die ene noodlottige dag.Inkomprijs: gratis

Inschrijven: zie website

Contact e-mail: studgen@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 31 35

Link: https://www.uantwerpen.be/studiumgenerale