De legitimiteitscrisis van de Europese Unie

Datum: 12 november 2018

Locatie: UAntwerpen - Stadscampus, gebouw R, lokaal R.001 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur

Organisatie / co-organisatie: Universiteit & Samenleving

Korte beschrijving: Hoe ontsnappen aan het trilemma van de Europese integratie? Politicoloog Peter Bursens licht toeStudium Generale lezing over de crisissen in de Europese Unie

De Europese Unie lijkt wel van de ene crisis in de andere te belanden: de bankencrisis en de schuldencrisis, de vluchtelingencrisis, de Brexit … Bovendien hebben eurosceptische en populistische partijen de wind in de zeilen in een flink aantal lidstaten zoals Hongarije, Polen en meer recent ook Italië. Is er meer aan de hand? Geraakt de Europese Unie verzeild in een systeemcrisis? Wordt de EU niet alleen geconfronteerd met concrete problemen maar wordt ook de legitimiteit van het systeem in vraag gesteld? Opiniepeilingen en verkiezingsuitslagen wijzen op een gemengd beeld: een toenemende kritische houding ten aanzien van de EU, maar ook nog steeds latente steun bij een meerderheid van de Europese bevolking. Ondanks dit genuanceerde beeld baart het groeiende probleem van legitimiteit wel zorgen. De situatie analyseren als een trilemma kan de start zijn van een oplossing: hoe kunnen integratie, democratie en de soevereiniteit van de lidstaten met elkaar verzoend worden?Inkomprijs: gratis

Inschrijven: zie website

Contact e-mail: studgen@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 31 35

Link: https://www.uantwerpen.be/studiumgenerale