Chemie en veiligheid versus water en vuur

Datum: 10 december 2018

Locatie: UAntwerpen - Stadscampus, gebouw R, lokaal R.001 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur

Organisatie / co-organisatie: Universiteit & Samenleving

Korte beschrijving: Studium Generale-lezing over veiligheid in de chemische industrie: Gert Van Bortel spreekt vanuit zijn ervaring met noodsituatiesOver de lezing

Als hoofd Emergency Response bij BASF, én als brandweerman, is Gert Van Bortel de juiste persoon om in te gaan op de veiligheidsaspecten en veiligheidsbeleving in de chemische industrie.

  • Wat wordt er allemaal gedaan om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt bij de creatie van de moleculen?
  • Hoe kan men deze veiligheidscultuur continu verbeteren?
  • Wat bij veranderingen in het productieproces?
  • Maar ook: wat is de rol van de mens in dit hele verhaal?
  • Wat is de juiste “drive” en waarom worden al deze veiligheidsinspanningen gedaan?

Met een nieuw te bouwen installatie zullen alle facetten stap voor stap toegelicht worden.Inkomprijs: gratis

Inschrijven: zie website

Contact e-mail: studgen@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 31 35

Link: http://www.uantwerpen.be/studiumgenerale