Geweldloze communicatie

Datum: 8 oktober 2018

Locatie: UAntwerpen Stadscampus, C.206 - Gebouw C, Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 13 - 19 uur

Organisatie / co-organisatie: CBR

Korte beschrijving: Nascholing bemiddeling

Over de nascholing
De bemiddelaar tracht mensen in conflict er toe te brengen om over hun belangen te onderhandelen, zodat ze via een consensus komen tot een gemeenschappelijk gedragen oplossing van de situatie.Inkomprijs: 150 euro

Inschrijven: Via de website

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/nascholing-bemid/8-10-2018-geweldloze/