De nieuwe bemiddelingswet

Datum: 15 oktober 2018

Locatie: UAntwerpen Stadscampus, C.206 - Gebouw C, Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 14 - 17.30 uur

Organisatie / co-organisatie: CBR

Korte beschrijving: Nascholing bemiddeling

Over de nascholing
Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ingevolge het op 9 mei 2018 door de Kamercommissie voor Justitie in eerste lezing aangenomen wetsontwerp.Inkomprijs: 150 euro

Inschrijven: Via de website

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/nascholing-bemid/15-10-2018-de-nieuwe/