De rationeel emotieve benadering

Datum: 22 oktober 2018

Locatie: UAntwerpen Stadscampus, C.206 - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 13 - 19 uur

Organisatie / co-organisatie: CBR

Korte beschrijving: Nascholing bemiddeling

Over de nascholing
Vertrekkend vanuit de veronderstelling dat ineffectief gedrag veroorzaakt wordt door irrationele gedachten, dat inzicht in die gedachten en het realistisch veranderen ervan tot effectief gedrag leidt.Inkomprijs: 150 euro

Inschrijven: Via de website

Contact e-mail: reinhilde.tulkens@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/nascholing-bemid/22-10-2018-de-ration/