Openingsviering Kathedraal

Datum: 24 september 2018

Locatie: O.L.V.Kathedraal - Handschoenmarkt - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 9.30 - 10.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Pastorale Dienst Universiteit Antwerpen

Korte beschrijving: Opening academiejaar aan de Universiteit AntwerpenOpeningsviering Universiteit Antwerpen

Welkom in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het symbool van Antwerpen, de trots van ’t stad, met zijn uniek elegante toren, een wijsvinger naar de hemel.

Thema : ‘de waarheid zal je vrijmaken’.

Studenten en professoren hebben een bevoorrechte plaats in de maatschappij. Onophoudelijk zetten ze informatie om in kennis en inzichten. In het volle bewustzijn van de enorme overvloed aan beschikbare informatie is dit een heel nederig proces. Maar tegelijk is het ook een bevrijdend gebeuren. Studenten leren een taal, ontwikkelen een wetenschappelijk instrument, waarmee ze de wereld iedere keer opnieuw wat beter kunnen beheersen.

‘De waarheid zal je vrijmaken’, zo staat te lezen in het evangelie van Johannes. Voor ons, moderne en verlichte mensen, heeft de waarheid heeft al lang niet meer het statuut van een onwrikbaar en ondeelbaar ideaal. Maar tegelijk blijft het beeld dat we ontwerpen van de waarheid wel overeind als visioen van de toekomst.

Wat is mijn waarheid? Wat is mijn visioen? Welk wereldbeeld stuurt me aan om net deze kennis en inzichten te verwerven? En zal dit mij bevrijden, uit onmacht, geweld, onrecht of verdrukkende structuren?  Misschien kunnen dit de vragen zijn die de vele nieuwe studenten die zo meteen hun allereerste stappen in de academische wereld zullen zetten, doorheen hun studies met zich zullen meenemen.

Muziek: de viering wordt vocaal opgeluisterd door het Universitair Koor Antwerpen (UKA) onder leiding van Dirk De Nef en instrumentaal ondersteund door organist-titularis Peter Van de Velde. 

Voorgangers zijn Gert Van Langendonck (Pastorale Dienst) en Pieter Wieërs (als diaken verbonden aan de Kathedraal), in samenwerking met de collega’s van de Pastorale Dienst van de Universiteit Antwerpen.

Alle studenten en personeelsleden zijn welkom.Contact e-mail: gert.vanlangendonck@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 46 18

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/ontspanning-engagement/levensbeschouwing/pastorale-dienst/