Kritisch denken - Onthaaldag Vrijzinnige Dienst

Datum: 24 september 2018

Locatie: Stadscampus - K-gebouw - Aula Rector Dhanis - Kleine Kauwenberg 14 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 11 - 12 uur

Organisatie / co-organisatie: Vrijzinnige Dienst

Korte beschrijving: Professor Johan Braeckman maakt in zijn lezing duidelijk dat kritisch denken minder evident is dan we vaak denken en dat we soms ook experten moeten wantrouwen.Lezing Kritisch denken - Onthaaldag Vrijzinnige Dienst

Wanneer mensen beweren dat iets 'waar' is, waarom hechten we dan geloof aan wat ze zeggen? Zijn hun argumenten overtuigend? Of hechten we geloof aan hun uitspraken omdat deze mensen bijvoorbeeld experten zijn? Professor Johan Braeckman maakt in zijn lezing aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk dat kritisch denken minder evident is dan we vaak denken en dat we soms ook experten moeten wantrouwen. Hoe verstandiger iemand is, hoe meer hij het risico loopt om foute ideeën op een slimme manier te rationaliseren. De centrale vraag die in de lezing wordt behandeld is: hoe kunnen we dit begrijpen? Hoe komt het dat ook mensen met oprechte, authentieke kennis van zaken, toch ook geregeld de bal mis slaan? Zijn er bepaalde psychologische wetmatigheden die verklaren waarom mensen in het algemeen, en paradoxaal genoeg experts in het bijzonder, zo vaak en zo ogenschijnlijk snel en gemakkelijk op dwaalsporen terechtkomen?Inkomprijs: gratis

Inschrijven: vrij

Contact e-mail: jurgen.slembrouck@uantwerpen.be

Contact telefoon: 0473563291

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/ontspanning-engagement/levensbeschouwing/vrijzinnige-dienst/onthaaldag/