Routing for Emergency and Messaging Applications in Vehicular Ad-Hoc Networks

Datum: 6 december 2013

Locatie: Universiteit Antwerpen - Campus Middelheim - Lokaal A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 15 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Erwin Van de Velde

Promotor: Prof. dr. Chris Blondia

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Erwin Van de Velde - Departement Wiskunde-InformaticaAbstract

In dit doctoraat werden Vehicular Ad-Hoc Networks (VANETs) bestudeerd. VANETs vormen een specifieke soort draadloze ad-hoc netwerken bestaande uit On-Board Units (OBUs) in voertuigen en Road Side Units (RSUs) langs de weg, bijvoorbeeld in weginfrastructuur zoals verkeerslichten. De hoge mobiliteit en de daarbij horende topologieveranderingen vormen een grote uitdaging om efficiënt te routeren. Routeringsprotocols werden ontwikkeld voor snelweg en stedelijke scenario's en later werd aangetoond dat een van de ontwikkelde protocols, het Multi-hop Compass Routing protocol, in beide gevallen goed functioneert.

Er werd tevens gekeken naar de schaalbaarheid van het beaconing mechanisme in het Multi-hop Compass Routing protocol, zodat het netwerk ook goed blijft functioneren wanneer de voertuigen bijvoorbeeld in de file staan. Het is voldoende dat slechts een deel van de nodes actief participeert in het netwerk, terwijl andere slechts luisteren en wanneer nodig zelf berichten uitsturen, zolang de connectiviteit in het netwerk gewaarborgd blijft.

Naast routering werd er ook gekeken naar adressering: in een VANET is de bestemming immers niet altijd een node met een specifiek adres, maar vaak is dit een locatie of gebied, zoals: verwittig alle voertuigen die de plek van een ongeval naderen. Daarnaast is connectiviteit met het Internet belangrijk. Om aan deze vereisten te voldoen werd een nieuwe methode van IPv6 adressering ontwikkeld zodat zowel specifieke nodes en bestemmingen alsook geografische zones geadresseerd kunnen worden.