Opleiding Bemiddeling - Basismodule

Datum: 28 september 2018 - 15 februari 2019

Locatie: UAntwerpen - stadscampus - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Organisatie / co-organisatie: CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de rechten)

Korte beschrijving: De basismodule bemiddeling vormt de grondslag voor de nodige kennis en vaardigheden van de bemiddelaar.Basismodule bemiddeling

Bemiddeling is niet enkel een methode van werken maar impliceert bepaalde filosofische, ethische, psychologische en pedagogische inzichten en uitgangspunten. De explicitering van deze inzichten en de ontwikkeling van een samenhangende theorievorming is noodzakelijk om de rol van de bemiddelaar te begrijpen en een coherente bemiddelingspraktijk te ontwikkelen.

Vanuit dit concept bieden we een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding in bemiddeling.

Ontdek het programma.

 Inkomprijs: € 1350,00

Inschrijven: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/inschrijven/inschrijven-2018-2019/

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03 265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/bemiddeling-2018-201/programma/