Opleiding Bemiddeling - Uitstroommodule familiezaken

Datum: 22 februari - 28 juni 2019

Locatie: UAntwerpen, stadscampus - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Organisatie / co-organisatie: CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de rechten)

Korte beschrijving: Contextgebonden specialisatie in familiezaken, volgend op de basismodule. In deze uitstroommodule worden de lesgevers bijgestaan door praktiserende bemiddelaars.

Bemiddeling is niet enkel een methode van werken maar impliceert bepaalde filosofische, ethische, psychologische en pedagogische inzichten en uitgangspunten. De explicitering van deze inzichten en de ontwikkeling van een samenhangende theorievorming is noodzakelijk om de rol van de bemiddelaar te begrijpen en een coherente bemiddelingspraktijk te ontwikkelen.

Vanuit dit concept bieden we een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding in bemiddeling.Inkomprijs: €1000,00 / €850,00 in combinatie met basismodule

Inschrijven: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/inschrijven/inschrijven-2018-2019/

Contact e-mail: cbr@uantwerpen.be

Contact telefoon: 03 265 54 48

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/bemiddeling-2018-201/programma/