Adolescents' interactions with targeted advertising on social networking sites: Investigating individual, situational and social factors

Datum: 28 augustus 2018

Locatie: Stadscampus, Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 16 uur

Organisatie / co-organisatie: FSW

Promovendus: Brahim Zarouali

Promotor: prof. dr. Michel Walrave & Prof. dr. Karolien Poels

Korte beschrijving: PhD verdediging van Brahim Zarouali (Departement Communicatiewetenschappen)Abstract

Adolescenten hebben sociale netwerksites (SNSs) volledig omarmd als een integraal onderdeel van hun dagelijks leven. Deze populariteit van SNSs onder adolescenten heeft dan ook de aandacht getrokken van vele adverteerders, die hiermee een belangrijk communicatiekanaal gevonden hebben voor hun commerciële agenda's. Concreter, reclamemakers hebben de mogelijkheid om adolescenten aan gepersonaliseerde advertenties bloot te stellen, beter bekend als gesponsorde posts. Deze advertenties zijn gebaseerd op persoonlijke informatie van de jongeren, zoals onder meer demografische gegevens, voorkeuren en interesses, sociale contacten, surf- en koopgedrag en geografische locatie. Het opzet van dit doctoraat was om na te gaan hoe adolescenten in hun dagelijks mediagebruik omgaan met zulke gepersonaliseerde advertenties op SNSs.

Het eerste deel van het proefschrift ging dieper in op individuele verschillen. Een belangrijke bevinding was dat vooral jongere adolescenten niet goed in staat zijn gepersonaliseerde reclame kritisch te begrijpen (m.a.w. een lage reclamewijsheid). Bovendien zijn jongeren in het algemeen niet echt bezig met het beschermen van hun privacy ten aanzien van zulke gepersonaliseerde advertenties op sociale platformen.

In het tweede deel van dit doctoraat richtten we ons op hoe situationele interventies succesvol kunnen ingezet worden om de reclamewijsheid ten aanzien van gepersonaliseerde reclame te verhogen. In dit verband toonden we aan dat debriefen een het verhogen van privacy controle veelbelovende interventies zijn om adolescenten aan te moedigen kritisch te reflecteren over gepersonaliseerde reclamepraktijken.

In het derde deel hebben we gekeken naar rol van sociale invloed, en meer bepaald leeftijdsgenoten, in het beïnvloeden van reclamewijsheid van adolescenten. In dit deel toonden we aan dat jongeren die weten dat hun vrienden advertenties kritisch begrijpen, zelf ook meer geneigd zijn om de advertenties te doorgronden.  Dit toonde duidelijk aan hoe belangrijk de rol van leeftijdgenoten kan zijn in het beïnvloeden van reclamekennis.

Aan de hand van deze bevindingen wierpen we afsluitend ons licht op  de implicaties, alsook de bijdragen aan het actueel academisch en publiek debat omtrent de reclamewijsheid van adolescenten ten aanzien van gepersonaliseerde advertenties op sociale netwerksites.Inschrijven: per mail, voor 14/08/2018

Contact e-mail: brahim.zarouali@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/mios/