TSLP. A molecular modelling study

Datum: 8 oktober 2018

Locatie: UAntwerpen, Campus Drie Eiken, Gebouw O, Auditorium O3 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)

Tijdstip: 16.30 - 18.30 uur

Promovendus: Dries Van Rompaey

Promotor: Hans De Winter - Pieter Van der Veken

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Dries Van Rompay - Departement Farmaceutische WetenschappenAbstract

Het menselijk lichaam komt voortdurend in contact met pathogenen uit de omgeving. Het immuunsysteem omvat een complex netwerk van gespecialiseerde immuuncellen en andere verdedigingsmechanismen dat pathogenen onschadelijk kan maken. Dit systeem werkt echter niet altijd perfect. In sommige gevallen reageert het immuunsysteem overdreven sterk op ongevaarlijke partikels met inflammatie tot gevolg. De onderliggende aanleg voor overdreven immuunreacties wordt atopie genoemd en uit zich in een aantal ziektebeelden. Allergische rihinitis, atopische dermatitis en asthma zijn drie belangrijke chronische en atopische aandoeningen. Samen staan ze gekend als de atopische triade.

Het cytokine Thymic Stromal Lymphopoietin(TSLP) werd recent geïdentificeerd als een hoofdrolspeler in de ontwikkeling van atopische aandoeningen. Daarnaast zou het ook betrokkken zijn bij chronisch obstructieve longziekten en bepaalde vormen van kanker. TSLP vormt een complex samen met de cognate TSLP receptor en de interleukine-7 receptor alpha keten, wat resulteert in intracellulaire signalisatie met ingrijpende effecten op het immuunsysteem. In deze thesis onderzoeken we het dynamische gedrag van TSLP en nemen we verschillende interessante structuurelementen onder de loep via moleculaire dynamica methoden.

Verder wordt er gebruik gemaakt van in silico methoden om de eerste kleine moleculen te identificeren die TSLP signalisatie kunnen verhinderen. Tenslotte worden de effecten van TSLP op kanker onderzocht via data mining van publiek beschikbare gegevens over TSLP expressie en overlevingskansen. Onze bevindingen dragen bij tot een beter begrip van de structuur, dynamische eigenschappen en inhibitie van TSLP.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-fbd/onderzoek/departementen-en-ond/dept-farmaceutische-wetenschappen/http://