Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen bescherming en preventie

Date: 17 September 2018

Venue: Universiteit Antwerpen, Stadscampus - Promotiezaal Grauwzusters - Lange Sint-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 5:00 PM

Organization / co-organization: Faculty of Law

PhD candidate: Charlotte Henskens

Principal investigator: Prof. dr. Britt Weyts en Prof. dr. Bernard Hubeau

Short description: PhD defence Charlotte Henskens - Faculty of Law

Abstract

Aansprakelijkheidsverzekeringen beschermen de verzekerden tegen de financiële gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid. Niettemin heerst de vrees dat verzekerden het minder belangrijk vinden om zorgvuldig te handelen wanneer de gevolgen van foutief gedrag op een verzekeraar kunnen worden afgewenteld. In de literatuur wordt dan ook een preventietaak opgelegd aan verzekeraars. In dit proefschrift wordt in de eerste plaats onderzocht op welke wijzen verzekeraars deze preventietaak opnemen.

Aansprakelijkheidsverzekeraars nemen verschillende preventie-instrumenten op in de polis om onzorgvuldig gedrag van de verzekerde te vermijden. Zo zullen verzekeraars sancties en beloningen hechten aan bepaald gedrag en bepaalde omstandigheden. Bepaalde van deze preventie-instrumenten kunnen de bescherming van de verzekerde ondermijnen. Omwille van deze reden wordt in dit onderzoek in de tweede plaats de vraag gesteld naar de potentiële doeltreffendheid van deze preventie-instrumenten. Hierbij wordt de stelling vooropgesteld dat zonder kennis bij de verzekerde van deze sancties en beloningen, deze sancties en beloningen geen bijkomend motief kunnen vormen om zich zorgvuldig te gedragen en de preventie-instrumenten dus geen preventief effect zullen bewerkstelligen. Kennis vormt in dit onderzoek dus de link tussen preventie en bescherming. Om tot slot te vermijden dat de preventietaak van de verzekeraar de bescherming van verzekerden ondermijnt, heeft de wetgever de contractsvrijheid van de verzekeraar ingeperkt. In de derde plaats wordt in dit proefschrift onderzocht in welke mate de wetgever de mogelijkheden van de verzekeraar heeft beperkt om preventie-instrumenten op te nemen in het verzekeringscontract en de mate waarin de wetgever slaagt in zijn doel om de verzekerde te beschermen.

De bescherming van de verzekerden enerzijds en het tegengaan van onzorgvuldig gedrag anderzijds, vraagt een gebalanceerde aanpak van de wetgever. Het hoofdoogmerk van dit proefschrift is dan ook het onderzoeken van de balans tussen de bescherming van de verzekerde enerzijds en de preventie door de verzekeraar anderzijds in het Belgische verzekeringsrecht.Contact email: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be

Contact phone: +32 3 265 50 60

Link: https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-of-law/research/doctoral-research/