De dood van Eurydice

Datum: 22 september 2018

Locatie: De Groene Waterman - Wolstraat 7 - 2000 Antwerpen

Tijdstip: 14 uur

Korte beschrijving: Boekvoorstelling: Matthias Bunneghem (Sociologie) herwerkte zijn proefschrift tot een boekOver het boek

Zowat een decennium eigenzinnig onderzoek naar (grond)stemmingen in het maatschappij- en cultuurkritische werk van XXste-eeuwse denkers in het Duitse taalgebied, zoals in het bijzonder Georg Simmel, Arnold Gehlen en Theodor Wiesengrund-Adorno heeft in en door dit boek een vaste vorm gekregen.

Hoewel in het geheel niet opgevat als een pamflet of strijdschrift, betracht het boek wel een allerminst vanzelfsprekende hereniging van (academische) cultuursociologie en (essayistische) cultuurkritiek. Dat streven maakt het tot een bijwijlen tamelijk gewaagd geschrift, dat er niet voor terugdeinst wetenschappelijke conventies op de proef te stellen en onzekere alternatieven te verkennen. 

Gecomponeerd in de grensgebieden van sociologie, wijsbegeerte en literatuur, hoop ik er echter bovenal in geslaagd te zijn een leesbaar en lezenswaardig document te hebben gecreëerd, dat de lezer aanzet tot een meevoelende lectuur en fundamentele reflecties over ‘cultuur’ als een bedreigde, maar onontbeerlijke uiting van humaniteit.

De meerstemmigheid die in het boek wordt geëvoceerd, zullen we ook tijdens de boekvoorstelling trachten op te wekken. Het gesproken woord in dialoogvorm zal daarbij de bovenhand voeren, versterkt met enkele muzikale accenten.Contact e-mail: letters@bunneghem.be

Link: http://groenewaterman.mijnboekhandelaar.com/Boek/Matthias--Bunneghem/De-dood-van-Eurydice/9789057187407.html