Armoede: een armoedig beleid?

Datum: 4 december 2018

Locatie: Stadscampus, Aula Rector Dhanis (K.001) - Aula Rector Dhanis, Kleine Kauwenberg 14 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 8.30 - 12.30 uur

Organisatie / co-organisatie: USAB, de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding van Universiteit Antwerpen

Korte beschrijving: Colloquium met presentatie nieuw Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2018Over het Colloquium

In het nieuwe Jaarboek zoomen we in op verschillende domeinen van armoede. Naast klassieke thema's als onderwijs, wonen, gezondheid en werk, behandelt het Jaarboek ook onderwerpen als vervoersarmoede, geïntegreerd breed onthaal en dringende medische zorg.

Het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting valt onder redactie van: Jill Coene, prof. dr. Peter Raeymaeckers, prof. dr. Bernard Hubeau, dr. Tim Goedemé, prof. dr. Roy Remmen & An van Haarlem.

Het nieuwe Jaarboek is een product van USAB, in samenwerking met Centrum OASeS, de onderzoeksgroep Overheid en Recht, het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, de vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen, Decenniumdoelen en het Netwerk tegen armoede.

 Inkomprijs: € 20

Inschrijven: vereist via de website

Contact e-mail: secretariaat.fsw@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 52 73

Link: https://www.uantwerpen.be/armoede