Doing Well or Doing Good? The institutionalisation of interest organisations

Datum: 8 november 2018

Locatie: UAntwerpen, Stadscampus, Promotiezaal, Klooster van de Grauwzusters - Lange St-Annastraat 7 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Tijdstip: 9.30 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Sociale Wetenschappen

Promovendus: Frederik Heylen

Promotor: Prof. dr. Jan Beyers

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Frederik Heylen - Departement Politieke WetenschappenAbstract

Belangenorganisaties spelen een essentiële rol in de samenleving. Hun belangrijkste doelen zijn: het onderhouden van de banden met hun leden, in gesprek treden met beleidsmakers, alsook het overleven van hun organisatie. Deze doelen combineren is echter geen voor de hand liggende opdracht. Eén vaak besproken bekommernis is dat hoewel institutionalisering kan zorgen voor hogere overlevingskansen en het toegang tot beleidsmakers kan faciliteren, het ook de relatie met de leden kan verzwakken. Het verlies van steun van de leden, kan, paradoxaal genoeg, ook bijdragen tot minder overlevingskansen.

Eén belangrijke vraag is dus of organisaties het zowel goed kunnen doen (overleven en in gesprek treden met beleidsmakers) terwijl ze ook blijven goeddoen (afgestemd blijven op de wil van hun leden). Om deze vraag te beantwoorden is er systematisch nagegaan welk effect institutionalisering heeft op de drie hoofddoelen van belangenorganisaties. Deze thesis toont aan dat professionalisering in combinatie met adequate regels en organisatorische procedures het organisaties mogelijk maakt om het goed te doen terwijl ze ook goeddoen.Inschrijven: per mail, voor 4 november aan frederik.heylen@uantwerpen.be

Contact e-mail: frederik.heylen@uantwerpen.be

Link: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/acim/