De vroege hydrografie van de stad Gent, een geomorfologisch en historisch onderzoek van de menselijke ingrepen in de waterhuishouding van het middeleeuwse Gent

Date: 5 December 2018

Venue: UAntwerpen - Campus Mutsaard - Aula Dieperik K1.6 - Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 3:00 PM

Principal investigator: Tim Soens en Piet Lombaerde

Short description: Doctoraatsverdediging Frank Gelaude - Faculteit Ontwerpwetenschappen

Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/ontwerpwetenschappen/