Sociale concurrentie en conflictenrecht in het Europees wegtransport

Date: 13 December 2018

Venue: UAntwerpen, Stadscampus, C-building: room C.002 - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerp (route: UAntwerpen, Stadscampus)

Time: 5:00 PM

Organization / co-organization: Faculty of Law

PhD candidate: Fieke van Overbeeke

Principal investigator: Prof. dr. Thalia Kruger and Prof. dr. Herwig Verschueren

Short description: PhD defence Fieke van Overbeeke - Faculty of Law

Abstract

In het doctoraat wordt de huidige sociale concurrentieproblematiek in het Europees wegtransport bekeken vanuit conflictenrechtelijk perspectief. De liberalisatie en de daaruit volgende internationalisatie van de wegtransportsector heeft enerzijds geleid tot een verhoogde concurrentiedruk en sociale spanningen en anderzijds het belang en de complexiteit van het conflictenrecht versterkt. Hierdoor dringt zich de vraag op hoe beide aspecten zich met elkaar verhouden en meer specifiek welke rol het conflictenrecht ten aanzien van sociale concurrentie speelt.

De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: welke rol speelt het conflictenrecht in de huidige sociale concurrentieproblematiek in het wegtransport? De relevante conflictregels in dit kader zijn neergelegd in de Rome I-Verordening en de Detacheringsrichtlijn, hetgeen deze twee instrumenten tot de centrale studieobjecten van de studie maakt. Recente wetgevingsinitiatieven, zoals de door de Europese Commissie speciaal voor het wegtransport voorgestelde conflictregel van 31 mei 2017, worden hierbij gedetailleerd geanalyseerd. Het blijkt dat het niet evident is de algemene en niet op de sector toegespitste conflictregels toe te passen op de hoog mobiele werkzaamheden in het wegtransport, hetgeen er o.a. voor zorgt dat het conflictenrecht op sommige punten een negatieve bijdrage levert in de sociale concurrentieproblematiek. Een belangrijke factor hierin vormt de problematische toepassing van de Detacheringsrichtlijn op de sector. De huidige wetgevingsinitiatieven lossen deze problemen niet op.

In het slotdeel van het doctoraat worden krachtlijnen voor een nieuwe, op de sector toegespitste, regeling voorgesteld.Contact email: onderzoekssecretariaatrechten@uantwerpen.be

Contact phone: +32 3 265 50 60

Link: https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-of-law/research/doctoral-research/