The shortage of organ and tissue donors in the Netherlands. Can we improve?

Date: 11 December 2018

Venue: UAntwerp - Campus Drie Eiken - Building Q - Promotiezaal - Universiteitsplein 1 - 2610 WILRIJK (route: UAntwerpen, Campus Drie Eiken)

Time: 6:00 PM

PhD candidate: Edwin Vorstius Kruijff

Principal investigator: Prof R. Slappendel

Short description: PhD defence Edwin Vorstius Kruijff - Faculty of Medicine and Health SciencesAbstract (Presentation in Dutch)

Het tekort aan orgaan- en weefseldonoren in Nederland. Is er ruimte voor verbetering?

Het aantal orgaantransplantaties in 2016 is licht gestegen in vergelijking met 2013 en het aantal patiënten in afwachting van orgaan transplantaties die in dezelfde jaren stierven terwijl ze op de wachtlijst stonden, dalen enigszins. Echter, het aantal patiënten op de wachtlijst voor transplantatie overstijgt nog steeds het aantal beschikbare donoren. In Nederland (NL) overlijdt gemiddeld om de drie dagen een patiënt die op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie staat. Orgaantransplantatie is de best beschikbare en bewezen behandeling voor het eindstadium van orgaanfalen, daarnaast verbetert weefseltransplantatie de kwaliteit van leven. Het aantal daadwerkelijke orgaandonoren in Nederland is laag in vergelijking met andere Europese landen. Veel factoren beïnvloeden het aantal beschikbare donoren, zoals wettelijke maatregelen waaronder de introductie van de Wet op de orgaandonatie (WOD, 1998) met een wettelijk toestemmingssysteem (Opt-in) en een nationaal Donorregister. Het Opt-in toestemmingssysteem betekent dat donatie alleen kan plaatsvinden wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven, hetzij via de donor in het Donorregister, hetzij via de familie. Ook blijkt het aantal medisch potentiële donoren en het donatieproces zelf invloed te hebben op het percentage geëffectueerde donoren.

Dit proefschrift richt zich op het tekort aan orgaan- en weefseldonoren na overlijden en de zoektocht naar factoren die gerelateerd zijn aan het donortekort, met als doel het aantal beschikbare organen en weefsels te vergroten. Er zijn twee doelgroepen in dit proefschrift geïncludeerd. Het eerste deel van het proefschrift richt zich op de groep mensen die hun voorkeur vóór of tegen donatie niet heeft vastgelegd in het Donorregister. Het tweede deel van het proefschrift richt zich op de periode rond het overlijden van een potentiële donor. Als donorwensen niet in het Donorregister zijn vastgelegd, zijn artsen genoodzaakt de donatievraag voor te leggen aan de naaste familie. Maar hebben artsen genoeg kennis om alle orgaan- en weefseldonoren correct te herkennen en hebben zij de juiste vaardigheden om de naaste familie door het besluitvormingsproces te begeleiden? En wat is het effect van een “Communicatie rond Donatie” training (CrD training) op het geven van toestemming voor donatie door familie?Entrance fee: free

Registration: not required

Link: https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-medicine-health-sciences/