Improving bug triaging using machine learning techniques

Datum: 18 december 2013

Locatie: UAntwerpen - Campus Middelheim - Lokaal G0.05 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 13 uur

Organisatie / co-organisatie: Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Ahmed Lamkanfi

Promotor: Prof. dr. Serge Demeyer

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Ahmed Lamkanfi - Departement Wiskunde-Informatica - Faculteit Wetenschappen